Velkommen til Holbæk-Kare Jagtforening

Holbæk-Kare Jagtforening arbejder for naturens, vildtets og jagtens interesser i Holbæk Sogn, Norddjurs Kommune.

Foreningens interesseområde er primært givet af sognets grænser, men da vi har flere medlemmer med ejendomme og jagtret i nabosognene, har vi interesse for hele det gamle Rougsø. Den ydre del af Randers Fjord, Fjordmundingen og Hevring Bugt er de dele af søterritoriet, hvor den frie jagtret benyttes mest af foreningens medlemmer.

Dette er Holbæk-Kare Jagtforenings officielle hjemmeside. 

Formålet med hjemmesiden er at sikre en god kommunikation ud til vore medlemmer.